dalšíé info o vegetariánství

6. února 2008 v 9:22 | Janyka |  VEGETARIÁNSTVÍ

Historie

Slovo vegetarianismus pochází z latinského slova vegetabilis - rostliny a vegetare - růst, rozvíjet se. Vegetus v latině znamená svěží, zdravý.
Vegetarismus je tak starý jako lidstvo samo. Na zeměkouli byla místa, kde se lidé živili masem, ale byly i země, kde se lidé živili jen ovocem, zeleninou, zrním. Ve všech kulturách a civilizacích byli filozofové, lékaři i kněží, kteří propagovali a sami přísně dodržovali vegetariánský způsob života. Vegetarismus byl u kolébky lidského pokolení, jako biologicky nejpřirozenější soustava výživy pro člověka. Nalézáme jej nejvíce u národů východu a jihu, zatímco na severu Eskymáci se živí jen masem a tukem zvířat a ryb (nízký průměr života).
Vegetarismus přišel do Evropy v antických dobách pravděpodobně z Asie - od brahmínů, jogínů, buddhistů a vyznavačů Zoroastra. Již je tomu 5 - 6 tisíc let, kdy kněží v Egyptě nejídali maso, neboť rozdělovali pokrmy na čisté a nečisté. Mrtvoly zvířat byly nečisté a proto nebylo možné se jich dotýkat. Tacit a Miletu se zmiňují o tom, že obyvatelé severní části Řecka - Trákie (čistý kraj) vůbec nejedli maso a byli známí svým zdravím. Ve své současné nové formě se vegetarismus rozvinoval v Anglii - již v prvé polovině 19. století - dovezený z Indie. V roce 1847 vznikla první britská vegetariánská společnost, která vytvořila i současné slovo - vegetarián.

Rozdělení vegetariánství

Rozlišujeme tři druhy vegetarismu:
  • Ovo-lakto-vegetariáni - nejedí maso ani ryby, ale jedí vejce, mléko a produkty z nich vyrobené.
  • Lakto-vegetariáni - nejedí kromě masa a ryb ani vejce.
  • Vegani nejedí žádné výrobky živočišného původu, tedy ani máslo, mléko, med.

Důvody pro vegetariánství

Etika

Původní význam slova v sobě zahrnuje vyrovnaný filozofický a mravní způsob života, tedy mnohem více, než zeleninovou a ovocnou dietu. Řezník-zabiják /8,5kB /14kB
Většina vegetariánů jsou lidé, kteří chápou, že chceme-li přispět k mírumilovnější společnosti, musíme nejprve vyřešit problém násilí ve svých vlastních srdcích. Není tedy překvapující, že se tisíce lidí ve všech společenských postaveních stávají ve svém hledání pravdy vegetariány. Vegetariánství je základním krokem k lepší společnosti a lidé, kteří si naleznou čas, aby zvážili jeho výhody, se octnou ve společnosti významných osobností.
Pro mnoho lidí jsou etické důvody pro vegetariánství nejdůležitější ze všech.
Jatka /7,3kB /13,8kb
Každý rok vraždíme 1,6 miliardy savců a 22,5 miliardy drůbeže. Každý rok stoupá počet zabitých ryb do biliónů. Nelze popřít, že takové zacházení jenom stupňuje naší surovost a krutost!.
Leonardo da Vinci napsal: "Člověk je zajisté pánem tvorstva, neboť ve své brutalitě předčí všechna zvířata. Žijeme ze smrti jiných. Jsme jako pohřebiště! Přijdou doby, kdy se lidé budou dívat na zabití zvířete jako se dívají na zabití člověka."

Ekonomika

Maso poslouží k nasycení pouze několika na úkor mnoha jiných. Obilím, které by mohlo uživit mnoho lidí, se vykrmuje dobytek na porážku. V USA jde 90% všech obilovin na výkrm zvířat, která skončí na jídelním stole. Již samotné zkrmování obilí jako prostředku k produkci masa je neuvěřitelně nákladné. Za každých 16 kg obilí, sloužících k výkrmu dobytka, získáme nazpět pouze 1 kg masa..
Frances Moore Lappé v knize Strava pro malou planetu upozorňuje, že za vykrmovací cenu 200 g bifteku, by se mohlo 45 až 50 lidí nasytit obilnou kaší. Jeden akr půdy vyprodukuje asi 82 kg hovězího masa nebo 10000 kg brambor!
Vyspělé státy dovážejí také rostlinné krmivo bohaté na bílkoviny z chudých zemí. Celá třetina úrody podzemnice olejné v Africe končí v žaludcích dobytka a drůbeže v západní Evropě. V rozvojových zemích člověk spotřebuje přibližně 200 kg obilí ročně, většinou z toho přímou spotřebou. Průměrný Evropan nebo Američan však spotřebuje ročně už 1000 kg obilí. 90% z toho však nejprve nakrmí zvířata ve výkrmnách. Průměrný Evropan nebo Američan pojídající maso, spotřebuje 5x více potravinových zdrojů než průměrný obyvatel Kolumbie, Indie, Nigérie, říká odborník v otázce světových potravin Lester Brown.
Tyto skutečnosti vedly odborníky k závěru, že světový problém hladovění je uměle navozený. Dnes produkujeme více než dost potravy pro všechny lidi na této planetě - ale zacházíme s ní velmi marnotratně. Harvardský odborník v oblasti výživy Jean Mayer odhaduje, že snížení produkce masa o 10% by uvolnilo dostatek obilí k výživě 60 mil. lidí.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
Bateriový chov slepic /4,8kB /11kB
Další daní za pojídání masa je zhoršení životního prostředí. Silně znečištěné stoky a odpadní vody z jatek a výkrmen vážně znečišťují potoky a řeky. Rychle vychází najevo, že vodní zdroje jsou nejen znečišťovány, ale také zbytečně vyčerpávány a v tomto směru přináší masný průmysl velké škody.
Paul a Anne Ehrlichovi ve své knize Populace, zdroje a životní prostředí uvádějí, že vypěstování 1 kg pšenice vyžaduje pouze 60 kg vody, zatímco k produkci 1 kg masa je potřeba 2500 až 6000 kg vody. V roce 1973 New York Post odhalil otřesné zneužívání této nejcennější suroviny - jedna velká kuřecí farma v USA užívala denně 455 miliónů litrů vody, což je množství, které by zásobilo město s 25000 obyvateli.
Je známo, že například na výrobě hamburgerů firmy Mc Donald´s se podílí několik kontinentů: jde o internacionální výrobu s nákladným transportem polotovarů, hlavních komponentů tohoto masového výrobku. V Kostarice a Guatemale je ročně likvidováno 50.000 až 70.000 hektarů lesa, aby zde mohl být chován dobytek, jehož maso je po určité době nutné pro výkrm vyváženo a upravováno pro potřeby restaurací firmy Mc Donald´s. Prales je zde přeměňován v pastviny, jež rychle erodují. Vedlejším "produktem" intenzivního chovu zvířat je klesající produkce kyslíku v uvedených oblastech a stoupající produkce čpavku z výkalů dobytka. Údaje WWI udávají, že za posledních 50 let lidstvo vykácelo tolik lesa, kolik nevykácelo od doby svého vzniku.

Náboženství

Všechna důležitá písma člověku přikazují, aby žil bez zbytečného zabíjení. Starý Zákon říká: "Nezabiješ". Toto se žel mylně vykládá pouze jako odkaz na vraždu. Vegetariánství je ideálním stavem: "Dal jsem vám na zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm." Genesis 1,29. Do prvního hříchu Adama a Evy neexistovala smrt, proto nebylo možno ani zabíjet zvířata, potravou bylo ovoce z "rajské zahrady". Též je psáno, že "tělo je chrámem Ducha Svatého", a proto si zasluhuje chránit a udržovat čisté.
Mohammed říká: "Za dobrodiní prokázané jakémukoliv zvířeti přichází odměna".
Pán Buddha je známý zvláště svým kázáním proti zabíjení zvířat. Ustanovil nenásilí (ahimsa) a vegetariánství jako základní krok na cestě k seberealizaci a vyslovil dvě zásady: "Neporážej vola, který oře tvé pole" a "Neoddávej se žravosti, která vede k zabíjení zvířat".
Kršna vysvětluje, že duchovní dokonalost začíná tehdy, když člověk dokáže vidět, že jsou si všechny živé bytosti rovny. Také poučuje, abychom přijali zásady duchovního vegetariánství, když říká: "S láskou a oddaností Mi nabídni ovoce, květinu, lístek nebo vodu a Já to přijmu." Nikdo by neměl zabíjet těla pro svůj smyslový požitek, protože tím se zaplétá do hříšné činnosti a ten kdo zabijí, bude neustále trpět následky za takové jednání.

Zdravotní důvody

Prase /4,5kB
Ve světě se vyrobí asi 160 milionů tun masa za rok. Ze 160 milionů tun je 40% vepřového, 30% hovězího a 20% drůbežího masa. V průmyslových zemí se konzumuje 100 milionů tun a roční spotřeba masa na hlavu činí asi 90 kg. V USA dokonce 110 kg na obyvatele a rok, ale v Číně to je pouhých 20kg a v Indii jen 2 kg. Spotřeba u nás v roce 1990 byla 96,5 kg, v roce 1991 poklesla na 87,9 kg , v roce 1992 "jen" 86,6 kg. K tomu je třeba připočíst ještě 10 kg zabíjačkového sádla...

Kult masa

Kráva 6,2kB/ 8,5kB

Vědecké články o vegetariánské výživě v minulosti často provázely připomínky nebo varování v souvislosti s možným nedostatkem životně důležitých složek výživy. Staré představy dokážou dlouho přežívat a i navzdory zkušenostem a vědeckým důkazům, že vegetariánská strava lidskému tělu neškodí, ale naopak velmi prospívá. Současné lékařské výzkumy potvrzují očividné souvislosti mezi konzumací masa a nemocemi jakými jsou ischemická choroba srdeční a rakovina.
Výživa má sloužit k udržení života a zdraví člověka. Žel, její nad užívání a kuchařské umění, staly se mocným činitelem chorobotvorným a život zkracujícím. Skupina lékařů a vědců, kteří sepsali Knihu o zdraví uvádí, že vegetariáni mají proti jedlíkům masa o 30 až 70 % nižší riziko, že budou postiženi koronární srdeční chorobou. Zažívací trakt vegetariánů je méně náchylný k nemocím, dostávají málokdy dnu, funkční ledvinové choroby se u nich vyskytují méně často, i na rakovinu umírají o 50 až 75 procent méně často. Dále v Knize o zdraví uvádějí, že vegetariáni mívají častěji ideální váhu, jejich krevní tlak je výrazně nižší. Mléko žen, které po léta žily jako vegetariánky, je mnohem méně kontaminováno škodlivinami než mléko ostatních žen.
Několik dobře vypracovaných studií vědecky prokázalo, že vedle tabáku a alkoholu je konzumace masa největší příčinou úmrtí v západní Evropě, USA, Austrálii a jiných vyspělých oblastech světa. Lidské tělo jednoduše není schopno rozložit nadměrné množství živočišného tuku s cholesterolem. Odborníci z celého světa se shodují, že mezi hladinou cholesterolu v krvi a onemocněním srdce existuje přímá souvislost. Jestliže člověk přijímá v potravě více cholesterolu než jeho tělo potřebuje (při konzumaci masa zcela běžně), nadbytečný cholesterol vytváří v lidském organismu velké potíže. Hromadí se na vnitřních stěnách cév, zmenšuje v nich průtok krve, což vede k onemocnění srdce, mozku aj.
A co rakovina? Studie posledních dvaceti let jasně potvrzují souvislost mezi pojídáním masa a rakovinou tlustého střeva, konečníku, prsu a dělohy. Tyto druhy rakoviny jsou vzácné mezi těmi, kteří jedí maso málo nebo vůbec, jako Japonci, Indové a členové Církve adventistů sedmého dne (ASD). V Lékařských listech č.7/96 MUDr. Jaroslav Slavíček, Csc., z Fyziologického ústavu I. LF UK Praha, uveřejnil nejnovější výzkum, který potvrzuje, že životní styl členů ASD má velmi pozitivní vliv na jejich zdraví a délku života. ASD jejich víra zakazuje užívat tabák a alkohol. Od roku 1860 církev doporučuje lakto-ovo-vegetariánskou dietu, vyhýbání se kávě, čaji, koření, pikantnostem a vysoce rafinovaným potravinám. Jako vegetariánská dieta se v tomto případě rozumí široký výběr ovoce, zeleniny, celozrnných obilovin, ořechů i vaječných a nízkotučných mléčných výrobků. Jejich životní styl jim prokazatelně prodlužuje život o pět až deset let, úmrtnost na kardiovaskulární choroby a rakovinu je u ASD z celého světa mnohem nižší (až o 50%) než u ostatních lidí.
Biologové a odborníci pro výživu jasně dokazují, že lidské zažívací ústrojí jednoduše není k trávení masa uzpůsobeno. Masožravá zvířata mají krátké zažívací ústrojí (trojnásobnou délku jejich těla), aby se maso z těla dostalo pokud možno co nejrychleji, protože při jeho rozkladu vznikají zdraví škodlivé látky. Jelikož rostlinná potrava se rozkládá mnohem pomaleji než masitá, mají býložravci střeva nejméně šestkrát delší než jejich tělo. Člověk má dlouhé střevní ústrojí býložravců, takže pojídá-li maso, velké množství jedovatých látek přetěžuje ledviny a může to vést k různým onemocněním. Anatomická stavba těla člověka - zuby, zažívací systém - upřednostňuje nemasitou stravu. Je nutné se zmínit o tom, že zvíře před zabitím prochází šokem, stresem, který mění negativně celou sestavu jeho organických látek a smrt zabránila vymíšení těchto toxinů. Jakmile je zvíře poraženo, začíná se jeho tělo rozkládat a po několika dnech začne šedivět a zelenat. Masný průmysl maskuje toto závadné zbarvení přísadou dusitanů, dusičnanů a jiných konzervačních látek, aby maso dostalo jasnou červenou barvu. Současné výzkumy ale odhalují, že mnoho těchto látek je karcinogenních. Celou situaci zhoršuje také obrovské množství chemických látek, které zvířata dostávají ještě za svého života v krmivu. Zvířata jsou vykrmována a udržována při životě nepřetržitým podáváním uklidňujících prostředků, hormonů, antibiotik a mnoha jiných látek. Nedávné skandály ve Francii a Anglii pobouřili celou veřejnost. Vyšlo totiž najevo, že při výrobě umělého krmiva pro zvířata, byly přidávány zvířecí výkaly.
Lidské trávicí ústrojí je velmi pružné a adaptabilní. Samozřejmě, že můžeme jíst mírná množství masa jako součást vyvážené stravy a stále být zdraví. Důležité ale je, že můžeme být perfektně zdraví bez jakéhokoliv masa vůbec. Tím, že se staneme vegetariány, nepodporujeme utrpení a smrt milionů zvířat každý rok, jen kvůli profitu a mlsnému jazýčku. Toto by mělo být zřejmé každému slušnému, rozumnému, civilizovanému a citlivému člověku.
Tovární hromadné zabíjení /6,9kB /12kB Důsledky velkochovu slepic /8,2kB /17kBJatka /7kB /30kB
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

jsi vegetarián/ka? ;) :) napiš důvody,proč ano,či ne:-);-)

JASNĚ!!!!
jo,ale jím kuřací a (nebo) ryby
nee
jak bych mohl/a??? :-O

Komentáře

1 Kočena------- Kočena------- | Web | 6. února 2008 v 21:16 | Reagovat

Ahoj,přihlásilas se u mě na blogu na SONB,tak ti ohlašuji že he 1.kolo,takže můžeš zbírat hlásky.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama